26 października w AGH odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Innowacji Studenckich IT is ME. Celem festiwalu jest promocja innowacyjnych projektów w różnej fazie rozwoju i wdrożenia, opracowanych przez studentów AGH, które to projekty wykorzystują metody IT. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone (nagrody pieniężne).

Aby zgłosić projekt do konkursu należy utworzyć zespół i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i informacjami i publikowanymi na bieżąco na stronie www.itisme.agh.edu.pl


Jedna z nagród zostanie przyznana przez NGO Women4Cyber Polska innowacji wybranej spośród zgłoszonych przez zespół, do którego należeć będzie co najmniej jedna kobieta oraz odnoszących się do szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. W tym bowiem obszarze działa NGO Women4Cyber Polska.

Harmonogram - IT is ME
teraz
teraz
Wstępny formularz zgłoszenia projektu
do 30.09
do 30.09
Formularz zgłoszenia z pełnym opisem projektu
Wypełnienie tego formularza jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w konkursie. Formularz będzie dostępny w późniejszym terminie na tej stronie.
do 13.10
do 13.10
Informacja, czy zespół zostały zakwalifikowany przez Komitet Naukowy Festiwalu do prezentacji projektów na festiwalu
26.10
26.10
Prezentacje projektów (prawdopodobnie 10-minutowe) oraz głosowanie anonimowe nad przydziałem nagród prezentowanym projektom
Głosują obecni członkowie Komitetu Naukowego po wysłuchaniu prezentacji.
Open call dla studentów ASP i AGH w ramach festiwalu IT is ME i Biennale Kultura Futura 2023
IT is ART

Zapraszamy do wzięcia udziału w IT is ART - pierwszej edycji projektu łączącego sztukę i nowe technologie. Studenci będą mogli zaprezentować projekty artystyczne, łączące doświadczenia techniczne z wyczuciem artystycznym.

Tematem jest idea e-POLIS - miasta przyszłości.


Prace muszą podlegać prezentacji w formie projekcji w aplikacji 3D wirtualnej rzeczywistości, który będzie można oglądać za pomocą okularów VR wraz z warstwą dźwiękową.


Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas Biennale Kultura Futura 2023 https://kulturafutura.pl/konkurs oraz podczas IT is ME 2023.


Te same projekty mogą być zgłaszane zarówno na Biennale Kultura Futura 2023 jak również na IT is ART. Prace zostaną ocenione niezależnie, w ramach każdego z wydarzeń. Istnieje możliwość uczestniczenia w konkursie organizowanym wyłącznie w ramach jednego wydarzenia – lub obu na raz.


Na najlepsze projekty czekają nagrody!

Harmonogram - IT is ART
do 31.07
do 31.07
Zgłoszenia Studentów, którzy chcą wziąć udział w IT is ART przez formularz
Grupy będą pracować nad swoimi projektami do końca września.
do 30.06
do 30.06
Zgłoszenia projektów na Biennale Kultura Futura 2023
Dopuszczone mogą być prace jeszcze nieukończone (under construction), których zaawansowanie da szansę oceny jury jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego ukończeniu. Dowiedz się więcej: kulturafutura.pl/konkurs
do 8.09
do 8.09
Finalne zgłoszenia projektów na IT is ART. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony w późniejszym terminie
do 13.09
do 13.09
Kwalifikacja projektów przez Radę Naukową uzupełnioną przez specjalistów z zakresu sztuki
26.10
26.10

Prezentacja wybranych prac i ogłoszenie wyników w trakcie Festiwalu IT is ME