W dniu 27 października 2022r. Rada Kół Naukowych oraz Fundacja TRY IT w bliskiej współpracy z Centrum Spraw Studenckich AGH oraz Centrum Transferu Technologii zorganizowały w Instytucie Informatyki AGH wydarzenie: IT IS ME Festiwal innowacji studenckich.

W ramach Festiwalu przeprowadzony został konkurs dla kół naukowych i zespołów studenckich na najlepszy projekt o charakterze innowacyjnym z wykorzystaniem narzędzi IT. W konkursie zostało wyłonionych 6 projektów, które w ocenie powołanego Komitetu Naukowego były najbardziej innowacyjne w zakresie przeznaczenia, powstały z wykorzystaniem narzędzi IT, były wynikiem współpracy zespołów studenckich składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn oraz będą promować ideę równości.
W konkursie zostały przyznane nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł/każdy, ze środków pozyskanych od Sponsorów.

Wydarzenie: IT IS ME Festiwal innowacji studenckich to miejsce spotkania w jednej przestrzeni kreatywnych studentów AGH, w tym kół naukowych AGH, członków naukowej społeczności akademickiej oraz przedstawicieli przemysłu.

Podczas wydarzenia zorganizowano rozległą przestrzeń na stoiska dla kół naukowych, które przedstawiły swoje osiągnięcia, stoiska dla projektów indywidualnych oraz stoiska dla firm, które przygotowały specjalną ofertę staży, praktyk oraz innych możliwości wsparcia dla studenckiej działalności.

Dziękujemy i zapraszamy w kolejnym roku!