W dniu 27 października 2022r. Rada Kół Naukowych oraz Fundacja TRY IT w bliskiej współpracy z Centrum Spraw Studenckich AGH oraz Centrum Transferu Technologii organizują w Instytucie Informatyki AGH wydarzenie: IT IS ME Festiwal innowacji studenckich.

W ramach tego wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs dla kół naukowych i zespołów studenckich na najlepszy projekt o charakterze innowacyjnym z wykorzystaniem narzędzi IT. W konkursie zostanie wyłonionych 6 projektów, które w ocenie powołanego Komitetu Naukowego będą najbardziej innowacyjne w zakresie przeznaczenia, powstaną z wykorzystaniem narzędzi IT, będą wynikiem współpracy zespołów studenckich składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn oraz będą promować ideę równości.
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł/każdy, a środki na nagrody pochodzić będą od sponsorów.

Wydarzenie: IT IS ME Festiwal innowacji studenckich to miejsce spotkania w jednej przestrzeni kreatywnych studentów AGH, w tym kół naukowych AGH, członków naukowej społeczności akademickiej oraz przedstawicieli przemysłu.

Podczas wydarzenia zostanie zorganizowana rozległa przestrzeń na stoiska dla kół naukowych, które zechcą się pochwalić swoimi osiągnięciami, stoiska dla projektów indywidualnych oraz stoiska dla firm, które przygotują specjalną ofertę staży, praktyk oraz innych możliwości wsparcia dla studenckiej działalności.

Zapraszamy!